Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Laboratoria Przyszłości - informacje wstępne

Laboratoria Przyszłości - informacje wstępne

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Źródło finansowania:

Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Opis programu:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu:

Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Nasza szkoła przystąpiła do Projektu i otrzymała wsparcie w kwocie 186 000 zł.

W 2021 r. wykorzystaliśmy kwotę 119.870,00 zl na zakup następującego sprzętu (w tym wyposażenie podstawowe oraz dodatkowe):

 • 5 drukarek 3 D z akcesoriami w tym laptopy oraz materiały eksploatacyjne, szafki
 • 5 mikrokontrolerów z sensorami, wzamacniaczami, płytkami prototypowymi i pozostałymi akcesoriami
 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (w tym kamera cyfrowa, zestaw audio - video - mikrofony, oświetlenie)
 • stacja lutownicza (do mikrokontrolerów)

W 2022 r wykorzystaliśmy kwotę: 66.129,00 zł w tym:

 • Skaner 3D Creality
 • Robot Photon EDU
 • Zestaw sprzętu nagłośnieniowego w tym: mikser, aktywne kolumny, mikrofony wraz z akcesoriami oraz oświetlenie sceniczne
 • Pomoce edukacyjne w postaci zestawów Lego Education, długopisów 3D wraz z akcesoriami
 • Pomoce edukacyjne (z kategorii AGD): krosna tkackie z akcesoriami (nożyczki, igły do szycia, szpilki, zestawy drutów i szydełek)
 • Blendery, miksery, robot kuchenny, opiekacze, zestawy desk do krojenia, noży, misek oraz zastawa stołowa
 • lodówki oraz żelako.

 Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane przez uczniów na zajęciach chemii, fizyki, biologii, informatyki, matematyki, techniki i świetlicy szkolnej.

 

Data dodania: 2022-04-13 12:36:13
Data edycji: 2022-12-06 23:08:19
Ilość wyświetleń: 476

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Galeria

Zobacz zdjęcie z naszej szkoły oraz ostatnich wydarzeń!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej