Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 64

 

Rok szkolny 1964/65

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego we Wrocławiu została otwarta 1 września 1964 roku jako Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 

Rok szkolny 1983/84

 

Do szkoły uczęszcza 836 uczniów w 34 oddziałach. Zatrudnionych jest 61 nauczycieli, w tym 56 pełnozatrudnionych. Stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr Krystynie Gęsiak-Piątkowskiej. Wicedyrektorami zostały Panie: Krystyna Izydorczak i mgr Maria Łapińska.
18 lutego 1984r zostaje otwarta filia szkoły przy ulicy Skarbowców dla dzieci młodszych

9 oddziałów kl. 1 – 3 mieszkających w pobliżu nowej szkoły. Kierownikiem filii została Pani Krystyna Izydorczak, a wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Zdzisława Kowalska. Na otwarciu filii koło dramatyczne pod kierunkiem mgr Renaty Dąbrowskiej wystawia baśń „Kopciuszek” Filia gości nauczycieli z NRD i Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z całej Polski. W szkole wydawana jest gazetka „Gryzipiórek”, która otrzymuje nagrodę programu Teleranek TVP. Aktywnie pracuje Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”. Rada Pedagogiczna wprowadza listy pochwalne dla rodziców absolwentów szkoły. 

 

Rok szkolny 1984/85

 

 Rada pedagogiczna podjęła decyzję o przedłużeniu przerwy świątecznej do 31 grudnia odpracowując w soboty poszczególne dni. Opracowano harmonogram zajęć w wolne soboty ( konkursy, zawody sportowe, rajdy itp.) 15 grudnia w rocznicę urodzin patrona szkoły zorganizowano obchody 20-lecia szkoły. Nauczyciele języka polskiego przygotowali montaż poetycki oświęcony Wł. Broniewskiemu. Na korytarzach szkolnych prezentowano kroniki szkolne, twórczość poetycką uczniów, prace plastyczne W szkole bardzo aktywnie pracuje Samorząd Uczniowski, ZHP, SKS, LOP, TPPR, SKO, PCK z Klubem „Wiewiórka”, TMW, SKKT.

 

Rok szkolny 1985/86 

 

Do szkoły uczęszcza 932 uczniów w 32 oddziałach, w tym 247 uczniów w filii i 4 oddziały przedszkolne – 83 dzieci. Pracuje 63 nauczycieli. Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Barbara Czuba a pedagogiem – mgr Maria Huk. Oficjalnie zakładem opiekuńczym szkoły zostaje „AGROMA”. Wprowadzono dyplomy podziękowania za pracę społeczną dla rodziców absolwentów szkoły. W wojewódzkiej Olimpiadzie Polonistycznej laureatem zostaje Małgorzata Soszka.

 

 

Rok szkolny 1986/87

 

Do szkoły uczęszcza 919 uczniów w 33 oddziałach, w tym 238 uczniów w filii i 4 oddziały przedszkolne - 87 dzieci. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Oświaty i Wychowania w klasach 6 wprowadzono praktyki uczniowskie – 2 klasy obróbka drewna, 1 - prace introligatorskie. Samorząd Uczniowski wprowadził współzawodnictwo międzyklasowe. W poszczególnych grupach 1 miejsca zajęli – Kl. VIIIb – wych. W. Matkowska, kl. IV d – wych.
C. Wieczorek, kl.II d ( filia)– wych B. Jagodzińska, kl. 1 b – wych. D. Lisowska.

Wszystkie klasy aktywnie uczestniczą – raz w miesiącu - w edukacji filmowej.

W maju 1987 roku odbył się I Szkolny Rajd Pieszy „Ślęza 87” z udziałem wszystkich uczniów.

Aktywnie działa „Uniwersytet dla rodziców” – 12 prelekcji. 

 

Rok szkolny 1987/88

  

Do szkoły uczęszcza 708 uczniów w 28 oddziałach, 2 oddziały przedszkolne – 45 dzieci, uczy 52 nauczycieli. Filia stała się samodzielną Szkołą Podstawową nr 61 z klasami I – III,

a następnie uczniowie będą kontynuowali naukę w naszej szkole. Co roku proces dydaktyczny w SP 61 będzie wydłużony. Dyrektorem została pełniąca obowiązki wicedyrektora mgr Maria Łapińska. Uczeń kl.VI a Jarosław Lesicki był uczestnikiem Dziecięcej Konferencji Pokoju w USA. SKO wyróżnione w konkursie wojewódzkim – otrzymało 10 tys. nagrody i zestaw nagród książkowych.

 

 

Rok szkolny 1988/89

 

Do szkoły uczęszcza 736 uczniów w 31 oddziałach, 2 oddziały przedszkolne – 48 dzieci. W lutym 1989 roku w szkole jest cykl imprez na XXV-lecie szkoły. W ramach obchodów konkursy wiedzy, plastyczne, recytatorskie, wieczornica poezji patrona szkoły Wł. Broniewskiego, sejmik uczniowski z udziałem uczniów SP 47, 34, 23, wystawa kronik klasowych, wywiady z absolwentami szkół. Samorząd Uczniowski wypracował „ Regulamin Ucznia”. Przy wsparciu finansowym zakładu opiekuńczego „Agroma” odbyła się wycieczka do Warszawy „Przodowników Nauki”. Chłopcy osiągają wysokie wyniki w piłce ręcznej w Miejskich Igrzyskach Młodzieży. 

 

Rok szkolny 1989/90

 

Do szkoły uczęszczało 706 uczniów w 31 oddziałach, 2 oddziały przedszkolne – 53 dzieci. Obowiązki drugiego wicedyrektora powierzono mgr Alicji Jarmuła. W placówce przez cały rok trwały prace remontowe. Uczniowie zorganizowali zbiórkę pieniężną na „Dar Młodzieży” i pomnik Juliusza Słowackiego. Jak każdego roku, cała społeczność szkoły wesoło bawiła się w Dniu Dziecka i Sportu. Rok obfitował w laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Laureatem konkursu fizycznego ( przyg. przez p. K. Moczulską) i matematycznego ( przyg. przez p. B.Ladaczka ) został Andrzej Bil, języka rosyjskiego ( przyg. przez p. J, Bicharską) – Michał Pielichiewicz i języka polskiego ( przyg. przez K. Wielkopolską) – Sławomir Pałka.

Uczniowie biorą czynny udział w programach „ Filharmonia Młodych”, „Kocham Operę”. Rada pedagogiczna podjęła uchwałę „ Weekendy bez zadań domowych”  

 

Rok szkolny 1990/91

 

Do szkoły uczęszczało 681 uczniów w 29 oddziałach, 2 oddziały przedszkolne 47 dzieci. W szkole uroczyście obchodzono 200-lecie Konstytucji 3 Maja. Specjalne wydanie gazetki
kl. VIIa ( wych. p. A. Niemiec-Bogucka) „Kapiszon” zajęło I miejsce w konkursie organizowanym przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Wydano pierwszy tomik debiutów literackich, utworzono „Kącik młodego poety”. Powołano kabaret uczniowski ( opiek. A. Sobolewski), który przedstawił 2 przedstawienia z okazji 8 marca i na pożegnanie kl. 8 i teatrzyk „Malucha” ( opiek. D. Lisowska). Uczniowie klas siódmych mają zajęcia komputerowe na Politechnice Wrocławskiej. Laureatem wojewódzkiego konkursu geograficznego ( opiek. p. M. Ankowitsch) i języka polskiego ( opiek. Z.Truchalska) został Krzysztof Żarski, fizycznego ( opiek. p. K. Moczulska) – Aleksander Olszewski, języka niemieckiego ( opiek. p. Caban) Anna Kiejna.

  

Rok szkolny 1991/92

 

Do szkoły uczęszcza 620 uczniów w 27 oddziałach, 2 oddziały przedszkolne – 45 dzieci. Na stanowiska wicedyrektora szkoły powołano p. mgr Tadeusza Łęszczaka

( p. A. Jarmuła  przeszła do innej placówki). W szkole opracowano regulamin wyróżnienia „PRIMUS INTER PARIS”, które corocznie będzie przyznawane decyzją Rady Pedagogicznej jednemu absolwentowi szkoły wraz z nagrodą finansową przyznawaną przez rodziców. Pierwsze wyróżnienie z nagrodą 0,5 mln zł otrzymał Piotr Jurkiewicz. Piotr został laureatem 3 konkursów: recytatorski ( opiek. p.A.Jarmuła), fizycznego ( opiek. p.C.Wieczorek), chemicznego ( opiek. p. D. Jasyk). Absolwenci od Prezydenta Miasta otrzymali książkę
„ Dzieje Wrocławia w datach”. Uczeń kl. Va Grzegorz Semaniszyn został nagrodzony w konkursie „ Mam pomysł na komiks”. Rodzice po raz pierwszy zorganizowali środowiskową zabawę noworoczną dla rodziców i ich przyjaciół połączoną z loterią fantową i aukcją prac plastycznych – 16 mln. zł. Z inicjatywy rodziców w sądzie zarejestrowano Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej nr 64 we Wrocławiu. 

 

Rok szkolny 1992/93

 

Do szkoły uczęszcza 654 uczniów w 28 oddziałach, 2 oddziały przedszkolne – 51 dzieci. Obowiązki wicedyrektora obejmuje p. mgr Joanna Niewiara ( za p. T. Łęszczaka). Do placówki przychodzą klasy szóste z SP 61. W edukacji wczesnoszkolnej wprowadzono innowację pedagogiczną – ocena opisowa i zamiast świadectw karty promocji. W bieżącym roku tylko klasy pierwsze, każdego roku następne. Rada pedagogiczna z rodzicami i Samorządem Uczniowskim opracowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Statut Szkoły. Parafia pw. Trójcy Świętej co miesiąc przekazuje środki finansowe na obiady dla dzieci wymagających takiej opieki. Mamy – zawodowe aktorki – p. Jadwiga Domaszewicz i p. Renata Pałys wspierają zajęcia teatralne dla uczniów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Joanna Krupacz.

 

 

Rok szkolny 1993/94

 

Do szkoły uczęszcza 602 uczniów w 26 oddziałach, 2 oddziały przedszkolne – 47 dzieci.
W szkole działa Klub Tańca Towarzyskiego pp. Anny i Wojciecha Jabczyńskich. W ramach innowacji wszyscy uczniowie klas 1-3 w ramach wychowania fizycznego mają po jednej godzinie tygodniowo tańca towarzyskiego. W klasach I – II ocena opisowa i karta promocji. Kol. mgr Renata Bućko w ramach innowacji realizuje autorski program języka polskiego w kl.VIIa, Kol. Celina Wieczorek i Krystyna Moczulska realizują autorski program fizyki w korelacji z techniką. W klasach piątych wielopoziomowe nauczanie matematyki - w tym samym czasie uczniowie pracują w zespołach międzyklasowych, na tym samym poziomie. Program realizują Koleżanki p. Anna Kijowska, Barbara Rudno-Rudzińska, Renata Wilińska.
W dalszym ciągu wydane są tomiki poezji dziecięcej. Laureatami konkursów wojewódzkich języka polskiego zostają – Marta Broś ( opiek. Z. Truchalska), Weronika Madryas ( opiek. R.Bućko), fizycznego – Paweł Olszta, Marta Krajewska ( opiek. K. Moczulska), języka angielskiego – Agata Dras, matematycznego – Wojciech Piątkowski ( opiek. A. Kijowska). PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Marta Broś.

 

Rok szkolny 1994/95

 

 Do szkoły uczęszcza 571 uczniów w 24 oddziałach. Nie ma w szkole już oddziałów przedszkolnych. Ocena opisowa funkcjonuje już w kl.I -III. Kontynuowany jest program autorski korelacji fizyki z techniką w kl. VII – VIII, autorski program języka polskiego w kl. VIIIa. W dniach 8 – 17 października uroczystości XXX-lecia szkoły. 8.10. – turniej sportowo- rekreacyjny – uczniowie, rodzice, 10 – 13.10 – spotkania z absolwentami, wieczornica poezji patrona szkoły, wystawy kronik klasowych, prac plastycznych. 14.10 główna uroczystość z absolwentami, byłymi pracownikami. Uroczyste otwarcie nowopowstałej pracowni komputerowej ufundowanej ze składek rodziców i dotacji Urzędu Miasta. 15.10 – pasowanie pierwszoklasistów. 17.10 – rajd XXX-lecia na Ślęzę. Spod szkoły odjeżdża
12 autokarów. Uczniowie z przewodnikami PTTK z 12 różnych miejsc wejdą na Ślęzę a następnie wspólny piknik na przełęczy Tąpadło z pieczeniem kiełbasek, wspólną zabawą.
W lutym 1995r żegnamy tragicznie zmarłą wicedyrektor szkoły p. Joannę Niewiarę. Laureatami konkursu polonistycznego zostają Adrianna Prodeus ( opiek. R.Bućko), Agata Dras (opiek. J. Ambroziak), biologicznego Wojciech Plan ( opiek. B. Bałuszyńska), recytatorskiego Kira Domaszewicz ( opiek. J.Ambroziak). Wyróżnienie biblioteki za współpracę z „ Gazetą dzieci”. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Agata Dras.

 

Rok szkolny 1995/96

 

Do szkoły uczęszcza 551 uczniów w 24 oddziałach. W ramach  innowacji  w klasach 1-2 prowadzone jest nauczanie zintegrowane. System nauczania integralnego znosi podział materiału nauczania na przedmioty. Koncentruje cały proces dydaktyczno – wychowawczy wokół pewnych tematów – zagadnień lub sytuacji występujących w życiu dziecka, w otaczającym dziecko środowisku przyrodniczym i społecznym. W tym celu przystosowano gabinety, izolując je od reszty szkoły. Zlikwidowano dzwonki. Przerwy regulowane są potrzebami uczniów. Wyposażono gabinety w pomoce dydaktyczne, zakupiono jednoosobowe ławeczki. W każdej klasie zorganizowano kąciki ciszy. Zajęcia wspierane są również programem wychowawczym A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”. Uczniowie uczestniczą w cotygodniowych tematycznych warsztatach organizowanych w MDK Wrocław-Krzyki. Mgr Renata Bućko opracowała autorski program języka polskiego kl. VIIc i VIId. Nauka informatyki odbywa się w klasach VI-VIII według autorskiego programu opracowanego przez mgr Genowefę Frącz. W ramach innowacji za zgodą Kuratora Oświaty w klasach czwartych przedmioty: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne są bez ocen, na zasadzie zaliczenia. Za zgodą Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta w naszej szkole i w SP 54 otwarta jest klasa matematyczna, działająca pod opieką XIV Liceum Ogólnokształcącego. Nabór do tej klasy był prowadzony wśród uczniów klas VI różnych szkół wrocławskich, pragnących intensywniej pracować nad swoim rozwojem. Program
z matematyki autorstwa Krystyny Gęsiak-Piątkowskiej i Anny Kijowskiej jest rozszerzony do 6 godzin tygodniowo, zajęcia z informatyki – 2 godz, szachy – 2 godz. Uczniowie biorą udział w meczach, w lidze zadaniowej organizowanej przez starszych kolegów z XIV LO. Laureatami konkursu geograficznego zostali: Agnieszka Oniszczenko i Łukasz Kacała (opiek.p. A. Sobolewski), fizycznego - Mateusz Rybiański i Michał Patuszczyński (opiek. p. C.Wieczorek), polonistycznego Aleksandra Szurek (opiek. p.E.Piałucka). W szkole wspólnie z rodzicami zorganizowano kiermasz świąteczny, Dzień Dziecka na Torach Wyścigów Konnych – Partynice. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Agnieszka Oniszczenko.

 

Rok szkolny 1996/97

 

Do szkoły uczęszcza 572 uczniów w 25 oddziałach. W listopadzie szkoła (jako jedyna szkoła podstawowa w gminie Wrocław) została wprowadzona przez XIV LO do Towarzystwa Szkół Twórczych w Warszawie. Zadecydowały o tym działania innowacyjne podejmowane przez nauczycieli naszej szkoły. Nauczycielka języka polskiego – mgr Renata Bućko w wyniku realizacji autorskiego programu zredagowała z uczniami „Antologię literatury nastolatków”, wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Na Dolnośląskich Targach Edukacyjnych szkoła promowała swój dorobek z zakresu nauczania i wychowania oraz zachęcania uczniów klas szóstych podstawowych do podjęcia nauki w klasie matematycznej i na nich szkoła została uhonorowana wyróżnieniem za udany „debiut” wśród szkół średnich i wyższych. We wszystkich klasach powołano asystentów przedmiotowych i w październiku odbyła się ich uroczysta nominacja. Wprowadzono statuetkę „Sowy”, którą wręczana wyróżniającym się absolwentom na spotkaniu z ich rodzicami i nauczycielami. Gazetka „Pryszcz” otrzymała wyróżnienie lokalnej prasy. Opracowano i rozpoczęto ligę klas. Rada pedagogiczna wspólnie z rodzicami rozpoczęła akcję „ Walczymy o 8 -godzinny dzień pracy dla ucznia”.

Analizowano zadania domowe i ich czas , rodzice obciążenie dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi. Nauczyciele utworzyli koło Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Laureatami konkursów przedmiotowych zostali Artur Jeż (język polski, biologia, matematyka, fizyka, chemia), Agata Dymała (język polski), Katarzyna Szamańska (historia), Dominika Hałas (biologia), Marta Setkowicz (matematyka), Anna Urbanowicz (matematyka), Damian Lesicki (fizyka), Wojciech Zawiła (fizyka), Michał Zygzak (chemia), Alicja Bachmińska (język angielski). Małgorzata Bednarek ( wojewódzki ortograficzny) Turniej – Bieg Młodych Matematyków wygrywa uczeń kl. VII – Łukasz Jeż. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczeń Artur Jeż. Artur otrzymuje również nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych.

 

Rok szkolny 1997/98

 

Do szkoły uczęszcza 569 uczniów w 25 oddziałach. Kol.J. Ambroziak realizuje autorski program j. polskiego „ To lubię” w kl. piątej. Mgr M. Ankowitsch-Stączek i A. Sobolewski opracowują autorski program „ Wiedza o regionie” , który za zgodą Kuratora Oświaty zostaje wpisany w ramowy program nauczania i sukcesywnie będzie realizowany w II etapie edukacyjnym. W szkole opracowano program niwelowania problemów dydaktyczno-wychowawczych na progu edukacyjnym. Placówka uczestniczy w pilotażu reformy edukacyjnej. Przeprowadzono warsztaty z udziałem wszystkich nauczycieli uczących w kl. VIIc z rodzicami nt. „Rodzice – kłopot wychowawczy czy partner w życiu szkoły". Nauczyciele szkoły biorą udział w zjazdach organizowanych przez TST w różnych miastach Polski. Nauczyciele nauczania początkowego byli na zajęciach w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie Łódzkim, Sochocinie k/Płońska i Puławach. Nauczycielka matematyki wraz z uczniem Łukaszem Jeżem gościli w Szkole Podstawowej w Gdyni. Łukasz zajął II miejsce w Konkursie Młodych Matematyków. Nauczycielka fizyki wraz z uczniami brała udział w konferencji „Wszechświat i my”, organizowanej przez SP nr 6 w Łodzi. Ucz. Agnieszka Międlar prezentowała tam swój referat nt. „Odrodzenie w teorii Giordana Bruno i Tycho de Brache”. W dniach 23 – 25 kwietnia odbył się w szkole Zjazd i Konferencja Dyrektorów Szkół Twórczych. Lekcje otwarte prowadzili p. Ewa Mania, mgr Renata Grabarkiewicz, mgr Lidia Zawada, mgr Adam Sobolewski. Odbyło się spotkanie z radą pedagogiczną, rodzicami . Uczniowie zademonstrowali swój dorobek artystyczny. Tegorocznymi laureatami konkursów przedmiotowych są: Maciej Doliński (historia), Łukasz Jeż (biologia, matematyka, fizyka), Maurycy Prodeus (matematyka), Artur Czyż (geografia), Dominika Hałas (fizyka, biologia), Agnieszka Międlar (fizyka), Magdalena Kurach (fizyka), Radosław Młyńczak (chemia), Kornelia Krzystek (język polski), Agnieszka Michalska (język niemiecki). PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Marta Korzeniowska.

 

Rok szkolny 1998/99

 

Do szkoły uczęszcza 602 uczniów w 25 oddziałach. Placówka otrzymuje list gratulacyjny od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w podziękowaniu za działania innowacyjne, pilotaż reformy programowej. Mgr Bronisław Ladaczek opracowuje autorski program nauczania matematyki, który przekazuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej. We współpracy z TST w klasach czwartych powołane są 3 bloki programowe – języka polskiego, o dziejach cywilizacji ludzkich, przyroda i otoczenie. W ramach ostatniego autorzy – mgr Bożena Bałuszyńska
i mgr Adam Sobolewski przeprowadzają otwarte zajęcia dla dyrektorów szkół miasta Wrocławia. Mgr Jan Reszke przeprowadza I Festiwal Piosenki Szkolnej. W szkole po raz pierwszy jest 100% promocji. Wszystkie podmioty szkolne – uczniowie, rodzice i nauczyciele na warsztatach pracują nad programem wychowawczym szkoły i modelem absolwenta. Laureatami konkursów zostają: Sebastian Fyda ( historia), Przemysław Jankiewicz ( matematyka), Joanna Strąbska, Radosław Iwankiewicz ( biologia). PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Maria Majsnerowska.

Rok szkolny 1999/2000


Reforma systemu edukacji. Zostają powołane gimnazja. Nasza placówka staje się sześcioletnią letnią podstawową. W szkole pozostaję kl. I – VI i kl. VIII, uczęszcza do nich 502 uczniów w 22 oddziałach Dla naszych uczniów zostaje powołane Gimnazjum nr 38 przy
ul. Powstańców Śląskich 210/218. Nie mniej rodzice nie wyrażają zgody na kontynuację nauki przy ul. Powstańców Śl. i w naszej placówce powstaje filia gimnazjum. Uczą nasi nauczyciele, którzy są uzupełniani przez nauczycieli gimnazjum. Szkoła uczestniczy w pilotażu miejskiego programu „ Szkoła w mieście”. W jego ramach będziemy uczestniczyć w zajęciach w instytucjach kultury ( teatry, kina, muzea ), przyrodniczych ( Ogród botaniczny, zoologiczny) i wielu innych miejscach miasta. Rodzice zbierają kupony w programie „ TESCO”. 27 maja organizujemy festyn w Parku Południowym. Uczniowie zdobywają laury w konkursach: Filip Ulatowski, Jan Chorowski – w konkursie chemicznym, fizycznym, matematycznych, Małgorzata Tupikowska, Stanisław Bolanowski – w konkursie j. angielskiego, j. niemieckiego, Maciej Bogaczyk – konkurs geograficzny, Adam Sas – konkurs matematyczny, fizyczny, Maciej Bogaczyk , Bartłomiej Łopucki– konkurs matematyczny. Bartek dodatkowo zdobywa 1 miejsce w KANGURZE. Na uroczystości pożegnania klas ósmych na wniosek rodziców żegnamy sztandar szkoły ( godło bez korony) i umieszczamy w gabinecie historycznym sala nr 27. PRIMUS INTER PARIS – otrzymują uczennice – Marta Jaszcz i Anna Nowak.

 

Rok szkolny 2000/01Do szkoły w klasach I – VI uczęszcza 394 uczniów w 17 oddziałach. W placówce opracowano program edukacji zdrowotnej „ Trzymaj się prosto” i przystąpiono do działań Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego. Rada pedagogiczna intensywnie się szkoli w zakresie współpracy z rodzicami. Nauczyciele aktualizują statut szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, szkolny program wychowawczy z wiodącym mottem „ Ty jesteś ważny, ale obok Ciebie są inni”. Uczniowie biorą czynny udział w konkursach „Wielkiej Nagrody Wrocławskiej”. Anna i Barbara Koniecpolskie-Bień otrzymują nagrodę Miasta w konkursie „Wrocław Twoje Miasto”. Michał Jasiński laureatem konkursu matematycznego, Natalia Czajkowska – konkursu recytatorskiego. W szkole odbył się sejmik uczniowski „ Moja Mała Ojczyzna” zakończony imprezą w Parku Południowym. W szkole przy wsparciu rodziców wykonano kompleksowy dostęp do internetu w każdym gabinecie poprzez serwer systemu operacyjnego Linux, założono monitoring placówki. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Weronika Włodarczyk

 

Rok szkolny 2001/02Do szkoły uczęszcza 405 uczniów w 18 oddziałach. Nauczyciele kl. I-III opracowują własne programy wychowawcze. Na wyróżnienie zasługuje program – wychowanie teatralne opracowany przez p. Beatę Winkler. Uczniowie klas trzecich w ramach 4 godziny wychowania fizycznego mają zajęcia na lodowisku przy ul. Spiskiej. Uczniowie klas IV – VI uczestniczą w spotkaniu z olimpijczykiem p. Rafałem Kubackim. W ramach wychowania fizycznego uczniowie mogą wybierać formułę zajęć, zajęcia fakultatywne. Mgr Beata Szymczak opracowuje „ Dzienniczek sprawności fizycznej” Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach TST – Mateusz Małek – I miejsce matematyka Gdynia, Anna Ozierańska, Bartłomiej Szczepański – Szczecin. Uczniowie klas piątych uczestniczą w obozie naukowym TST w Mielnie, organizujemy na nim konkurs „Uroda mojej małej Ojczyzny”. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Natalia Żelazo.

 

Rok szkolny 2002/03

 

Do szkoły uczęszcza 401 uczniów w 17 oddziałach. Szkoła przystępuje do programu „Gazety Wyborczej” „Szkoła z klasą” wybierając z 30 zagadnień do realizacji sześć – Dobrze wyjaśniamy, dobrze uczymy – Czego będziemy uczyć i wymagać – Czy uczymy myśleć – Nasze małe i wielkie Ojczyzny – Nasz szkolny kodeks – Uczniowie wchodzą do Europy.
Powołano 6 zespołów problemowych. Wszyscy wspólnie przygotowują działania podsumowujące na Święto Polskiej Oświaty – 31 maja. Szkoła została przyjęta do Wrocławskiego Klubu Szkół Promujących Zdrowie. Liderem promocji zdrowia zostaje mgr Maria Huk. Szkoła przystępuje do „Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej” i rozpoczyna współpracę z Gimnazjum nr 23, Przedszkolem nr 56 „ Niezapominajka” i wspólnie organizujemy imprezę przedświąteczną w MDK Krzyki. W szkole zostaje powołany Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień. Liderem zostaje mgr Beata Janusińska – Wróbel. Mgr Genowefa Frącz, mgr Krystyna Gęsiak-Piątkowska, mgr Beata Janusińska – Wróbel opracowują program „ W poszukiwaniu diamentów” zawierający szereg materiałów diagnostycznych i form i metod pracy z uczniem zdolnym. Nauczyciele uczący w kl. 4a i rodzice uczniów uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez konsultantów DODN
– „ Jaka powinna być ocena sprawowania”

W holu Kuratorium Oświaty prezentujemy prace plastyczne naszych uczniów. Podziękowania otrzymuje organizator mgr Helena Burska. Odbywa się Rajd Rowerowy. Odbywa się II obóz naukowy TST w Mielnie i po raz drugi organizujemy na nim konkurs przyrodniczy. Indywidualne programy nauczania realizuje 2 uczniów. Aneta Ozierańska zostaje finalistką konkursu „ Zdolny Ślązaczek”. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje uczennica Aneta Ozierańska.

 

Rok szkolny 2003/04

 

Do szkoły uczęszcza 381 uczniów w 16 oddziałach. Szkoła za ubiegłoroczne działania otrzymuje tytuł „Szkoły z klasą”. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę i przystępuje do programu „ Szkoła Ucząca Się” Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zostaje powołany pięcioosobowy zespół. Liderem SUS zostaje mgr Grażyna Stachowiak. W ramach programu zespół nauczycieli z Lubania Śl. przygotowuje raport z mierzenia jakości pracy szkoły. Wystandaryzowane ankiety wypełnia 35 nauczycieli, 194 uczniów kl, IV – VI i 335 rodziców, którym szczególnie dziękujemy. Okazało się, że to najwyższy procent szkół uczestniczących w programie. Raport przedstawiono na spotkaniu rady pedagogicznej z udziałem przedstawicieli SU, Rady Rodziców i władz lokalnych. Wymieniono plusy szkoły: otwarcie na współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami zewnętrznymi, znajomość przez wszystkie podmioty WSO, jasne tłumaczenie na lekcjach, zorganizowane konsultacje dla uczniów, dobra atmosfera pracy, wysoki poziom nauczania, duża ilość imprez. Problemy: nieestetyczny wygląd zewnętrzny szkoły, wg uczniów mało zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie otrzymują wiele wyróżnień w „Wielkiej Nagrodzie Wrocławskiej”, realizowane są 4 indywidualne programy nauczania. Wprowadzono szkolny dzienniczek ucznia, który zawiera uczniowski statut, wyciąg z zasad oceniania, terminarz konsultacji nauczycieli, terminarz zebrań. W szkole wprowadzono „ Złotą Księgę Absolwenta” i indywidualną odznakę. Wzór odznaki już wcześniej opracowała mgr Marta Niwińska- Chytrowska, która też jest autorką tarczy szkolnej. Do księgi zostają wpisani absolwenci, którzy mają najwyższą ocenę sprawowania i średnią ocen co najmniej 5,2. W tym roku do księgi wpisano 21 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymuje Jakub Gawryś.

 

Rok szkolny 2004/05

 

Do szkoły uczęszcza 337 uczniów w 16 oddziałach. Rada pedagogiczna realizuje opracowane wcześniej programy SUS i „Uczeń zdolny”. Organizujemy dolnośląski konkurs j. niemieckiego „Der, die, das Kenner”. Samorząd Uczniowski prowadzi Ligę Klas, funkcjonuje „Szczęśliwy numerek”. Odbywa się szereg imprez. Do szczególnie udanych można też zaliczyć „ Dzień Chleba”, montaż słowno-muzyczny „ Jan Paweł II – pielgrzym pokoju” reprezentowany w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP”. Chór szkolny zakwalifikowany w ramach programu „ Śpiewający Wrocław” do nagrania płyty. W czerwcu obchody 40-lecia szkoły. Uroczystość rozpoczyna się mszą w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na której poświęcono ufundowany przez rodziców sztandar szkoły. Następnie cała społeczność w towarzystwie Straży Miejskiej na koniach i policji przemaszerowała do Studia Polskiego Radia przy ul. Karkonoskiej. Tu odbyły się występy artystyczne młodzieży, przekazanie nowego sztandaru. W uroczystości brało udział wielu gości, 8 dyrektorów szkół podstawowych z TST, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Po części oficjalnej w szkole odbyły się zawody sportowe i inne zajęcia dla uczniów. Absolwentka szkoły mgr Anna Gawlikowska – artystka plastyk – przekazała swoje prace plastyczne – ozdobią korytarz przy salach 17,18. Szkoła otrzymała nową pracownię komputerową firmy „Apple/McIntosh. W drugim dniu rajd wszystkich uczniów „Ślężańskie wędrowanie” . Uczniowie zdobywają szereg nagród, wyróżnień na konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. 3 miejsce w kraju w konkursach j. niemieckiego „Deutschfreund” „Sprachdoctor” zajmuje uczennica Gabriela Pietraszkiewicz, wycieczkę do Wiednia w konkursie „ Wiedzy o Austrii” otrzymuje Tomasz Grzebyk, a Natalia Furman wycieczkę do Gorlitz. 4 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”, 3 w Ogólnopolskim Konkursie „Od Solidarności do III RP”. 3 uczniów w finale krajowym XIX Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych, I miejsce w Szachowym Turnieju Młodzików SP, 3 miejsce w Matematycznym marszu na orientację Instytutu Matematyki U.Wr. Mateusz Małek – laureatem I stopnia Konkursu Matematycznego . Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 21 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymał Mateusz Małek.

 

Rok szkolny 2005/06

 

Do szkoły uczęszcza 297 uczniów w 12 oddziałach. 18 listopada w godz. 8:00 – 18:00
w szkole odbył się panel podsumowujący działania szkoły w ramach programu „Szkoła Ucząca Się”. Zjechało 40 panelistów – nauczycieli ze szkół uczestniczących w programie z całej Polski. Uczestniczyli w zajęciach otwartych : j.polski – kl.4b, j.niemiecki - kl. 6 a,b, kształcenie zintegrowane – kl. 3a, 2a, historia – kl.5b, zajęcia świetlicowe, potyczki matematyczne, debata SU. Ponadto odbyło się spotkanie z SU „ Samorząd a prawo”, spotkanie z rodzicami nt. współpracy z nauczycielami, spotkanie z nauczycielami nieuczestniczącymi w szkoleniach SUS. Po obejrzeniu zajęć paneliści z moderatorami podjęli dyskusję, odbyło się głosowanie. Na uroczystości w sali gimnastycznej po pokazie uczniów ogłoszono, iż placówka otrzymała tytuł „ Szkoły Uczącej Się”. Jesteśmy drugą po SP 63 w mieście mającą ten zaszczytny tytuł. Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do „ Klubu szkół uczących się” działającego przy Centrum Edukacji Obywatelskiej. W szkole odbyło się szereg imprez. Do najciekawszych można zaliczyć Dzień Dziecka w Parku Południowym. Uczniowie otrzymali koszulki z logo szkoły. Powołano grupę prewencyjnego wsparcia z udziałem rodziców. Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 6 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymała Maria Czarnecka, która jest też finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

 

Rok szkolny 2006/07

 

Do szkoły uczęszcza 296 uczniów w 15 oddziałach. Wicedyrektor mgr Barbara Czuba przeszła na emeryturę i obowiązki powierzono mgr Marii Huk. Szkoła przystępuje do programu
„ Szkoła przeciw pomocy”. Szkolnym koordynatorem ds. bezpieczeństwa zostaje mgr Monika Czarniewska. Realizujemy też projekt edukacyjny „ Zimą zadbamy o ptaki” 16 grudnia organizujemy „ Jasełka” połączone z kiermaszem świątecznym. 2 czerwca wspólnie z Radą Osiedla Krzyki-Partynice na boisku szkolnym organizujemy festyn rodzinny. Na specjalnie ustawionej scenie występują uczniowie, chór szkolny i odbywa się aukcja prac plastycznych i fantów przekazanych przez sponsorów. Obok sceny zawody sportowe, plener plastyczny, loteria, grill. W szkole odbywa się tradycyjnie wiele konkursów, po raz pierwszy turniej kl.3 „Czar par”. Zajmujemy 1 miejsce w Dolnośląskich Meczach Matematycznych, 3 laureatów we Wrocławskim Turnieju Młodych Matematyków, Iga Głód zajmuje 1 miejsce w Ogólnopolskich Biegach na Orientację. Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 21 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymała Małgorzata Bieszczad.

 

Rok szkolny 2007/08

 

Do szkoły uczęszcza 263 uczniów w 15 oddziałach. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w szkole po uzgodnieniu z rodzicami wprowadzono mundurki szkolne. Codzienny t shirt granatowy z tarczą szkoły, reprezentacyjny kamizelka w szkocką kratę, biała koszula, ciemne spodnie dla chłopców, dla dziewcząt – kamizelka, biała bluzka, spódniczka kopertowa ze szkockiej kraty. Ustalono zakład krawiecki . Podobne mundurki dzięki rodzicom otrzymał chór szkolny. Każda klasa otrzymała gabinet. Rodzice doposażyli w podręczniki, słowniki, atlasy, przybory geometryczne. W każdej klasie powołano asystentów przedmiotowych. Dzięki rodzicom z firmy Biuro Nieruchomości JOT-BE firma Verona Builong Kraków wyremontowała stołówkę szkolną i salę nr 5 – pracownia multimedialna. W dniach 23 – 25 kwietnia gościliśmy szkołę węgierską z Debreczyna „ Most przyjaźni polsko-wegierskiej” 23.04 – imprezy powitalne w szkole, 24.04 – rajd po Wrocławiu zakończony na Morskim Oku, 25 .04 udział w zajęciach szkolnych, zawody sportowe. W szkole tradycyjnie wiele imprez na wyróżnienie zasługują 2.04 – udział w osiedlowym kościele we mszy ku czci Jana Pawła II, 14 czerwca w Parku Południowym Święto Sportu. Liczne nagrody w konkursach. Tytuł Laureata w „Zdolnym Ślązaczku” uzyskuje Karol Łukasik, 3 laureatów w Turnieju Młodych Matematyków, 1 miejsce w konkursie Grafiki Komputerowej „ Pocztówka z Wrocławia” 2 indywidualne programy z matematyki. Rada Pedagogiczna wprowadza statuetkę „ Przyjaciel Szkoły”, która będzie przyznawana osobom spoza szkoły za wsparcie działań placówki. W bieżącym roku przyznano 4 statuetki. Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 10 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymał Karol Łukasik i dodatkowo ORZEŁ SZKOLNY – Kamil Niziński.

 

Rok szkolny 2008/09

 

Do szkoły uczęszcza 253 uczniów w 13 oddziałach. Wszystkie działania szkoły podejmowane w tym roku były pod hasłem ekologii. Uczniowie zdobywali odznaki „ Młody Ekolog” Zabawa karnawałowa odbyła się pod hasłem „ Świat fauny i flory”. Uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawe stroje. Nad całością działań czuwał zespół pod przewodnictwem mgr Bernadetty Kwaśniewskiej – Śliwka. 13 uczniów naszej szkoły i 3 nauczycieli wyjechali do szkoły w Debreczynie pod hasłem „ Problemy ekologiczne naszych uczniów”. Węgierscy uczniowie pracują pod hasłem „Natura i ja”. Zaprezentowali swoje działania na wizycie w naszej szkole w dniach 20 – 22 marca. Uczestniczyli również w uroczystości otwarcia sali gimnastycznej w dniu 20 marca 2009r pod hasłem „Powitanie wiosny”. Remont trwał od czerwca 2008r.
30 maja uczestniczyliśmy bardzo aktywnie w festynie osiedlowym Rady Osiedla Krzyki – Partynice. Szkoła przystąpiła do konkursu „ Szkoła Promująca Turystykę”, koordynator mgr Genowefa Frącz, Wrocławskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie – koordynator mgr Beata Szymczak. Wprowadzamy pilotażowo ocenianie kształtujące w kl. 4b pod kierunkiem mgr Grażyny Stachowiak. Realizujemy 2 programy indywidualne z matematyki i 5 programów z języka niemieckiego. Laureatem konkursu „Zdolny Ślązaczek” zostaje Lidia Lubieniecka, która też zajmuje 1 miejsce w konkursie dolnośląskim „ Eureko, ja to wiem”. W ciągu roku szkolnego na imprezach szkolnych przyznano 14 tytułów „Przyjaciel Szkoły”.
Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 10 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymał Artur Borkowski.

 

Rok szkolny 2009/10

 

Do szkoły uczęszcza 285 uczniów w 14 oddziałach. Szkoła realizuje wszystkie wcześniejsze programy. Dodatkowo przystępujemy do programu „ Szkoła bez przemocy”. Rusza wolontariat uczniowski. Mimo zmiany rozporządzenia MEN w szkole za zgodą wszystkich podmiotów dalej obowiązują mundurki szkolne. Nawiązujemy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym i podejmujemy wspólnie działania na rzecz uczniów. Samorząd Uczniowski organizuje możliwość gry – gry planszowe -na przerwach. Bierzemy po raz kolejny udział w Festynie Osiedlowym i pod szczególnym wrażeniem uczestnicy byli po wykonaniu krakowiaczka uczniów kl. IIIb przygotowanego przez mgr Violettą Kamańczyk. Uczniowie w dalszym ciągu osiągają wysokie lokaty w konkursach zewnętrznych. M.in.laureatem II stopnia Konkursu Przyrodniczego, III stopnia Wrocławskiej Ligi Młodych Matematyków zostaje Adrianna Wojtasik, drużyna szkoły otrzymała 1 miejsce w szybkim liczeniu. Przyznaliśmy 1 statuetkę
„Przyjaciela szkoły”. Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 11 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymała Adrianna Wojtasik.

 

Rok szkolny 2010/11

 

Do szkoły uczęszcza 321 uczniów w 14 oddziałach. W bieżącym roku więcej uwagi poświęcono rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów. Opracowano pod kierownictwem lidera mgr Beaty Rulewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów. Od bieżącego roku w klasach trzecich przeprowadzany będzie test inteligencji wielorakich wg H. Gardnera, wprowadzono harmonogram konsultacji indywidualnych dla uczniów. Wprowadzono „ Dni Aktywności” – zajęcia między przedmiotowe wokół danego tematu, inna organizacja zajęć lekcyjnych – jeden raz w miesiącu. Urządzono „ Kącik wędrującej książki”. Przystąpiono do programu edukacji zdrowotnej „ Smak zdrowia”. Uruchomiono tutoring wychowawczy dla 12 uczniów w ramach programu „ Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” Liderem jest mgr Ewa Kwapińska – Szałańska. Ocenianie kształtujące kontynuujemy w kl. 5b i wprowadzono we wszystkich klasach czwartych. Opracowano ankietę „ Losy absolwentów”, uzyskano informację zwrotną od 87 absolwentów. Ich wnioski uwzględniono w działaniach szkoły. Wzięliśmy aktywny udział w imprezie organizowanej przez Przedszkole nr 56 „ Aniołkowe Granie”, festynie osiedlowym – 29.05. Zorganizowaliśmy imprezę rodzinną „ Szkoła dwóch pokoleń”, Dzień Dziecka na Partynicach. Indywidualny program nauczania realizuje 2 uczniów z języka niemieckiego i 2 z matematyki. Statuetkę ” Przyjaciela szkoły” otrzymały 3 osoby. Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 14 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymała Barbara Kamińska.

 

Rok szkolny 2011/12

 

Do szkoły uczęszcza 389 uczniów w 14 oddziałach. Rok szkolny rozpoczęliśmy 12 września audytem Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. 5 – osobowa komisja obejrzała 5 zajęć lekcyjnych, zajęcia pozalekcyjne, spotkała się z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, przedstawicielami instytucji zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Wynik audytu pozytywny i jesteśmy jedną z 48 szkół na Dolnym Śląsku w DSWU. Szkoła otrzymała również tytuł „ Szkoła odkrywcą talentów” przyznany przez MEN. Ocenianie kształtujące realizowane są we wszystkich klasach II etapu edukacyjnego. Funkcjonują patyczki, metodniki, pracujemy be podnoszenia rąk, nacobezu, informacja zwrotna. Po pilotażu i na zaproszenie Urzędu Miasta przystępujemy do programu „ Szkoła w mieście”. Indywidualne programy nauczania z matematyki realizuje 4 uczniów, 2 z języka polskiego, 1 z języka niemieckiego. Uczniowie osiągają wysokie lokaty w konkursach. Mamy laureata 1 stopnia konkursu matematycznego, języka niemieckiego „Bienchen”, laureata 3 stopnia konkursu „Super Sowa”, 7 finalistów w konkursach języka niemieckiego. Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 18 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymała Natalia Jeszka.

Rok szkolny 2012/13

 

Do szkoły uczęszcza 385 uczniów w 16 oddziałach. Do szkoły wprowadzamy edukację filozoficzną w ramach programu „ Jestem z Wrocławia, więc myślę”. 15 listopada szkoła otrzymuje na pięć lat certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, a uczniowie przedstawiają swój dorobek na wideokonferencji. 27 listopada po raz drugi odbywa się panel Szkoły Uczącej Się. Przybywa 40 panelistów z całego kraju. Obserwują 4 lekcje, 4 zajęcia pozalekcyjne ( świetlica, 2 zajęcia matematyczne, kinezjologia), spotkanie z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, nauczycielami. Po całodniowej wizycie zostaje nam przyznany po raz drugi tytuł „ Szkoły Uczącej Się” – jesteśmy jedyną szkołą podstawową w mieście mającej dwukrotny tytuł. Wprowadzamy spacer edukacyjny. Gazetka szkolna „Eksperci 64” wygrywa ogólnopolski konkurs. Opiekunem jest mgr Monika Czarniewska. Dzięki wsparciu rodziców zmienia się wejście do szkoły ( likwidacja portierni), ściana główna ma nowy wyraz, powstaje plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Uczestniczymy w programie „ Owoce w szkole” . Decyzją wszystkich podmiotów w szkole pozostają mundurki za wyjątkiem spódnic dla dziewcząt. Indywidualne programy nauczania realizuje 7 uczniów z matematyki,
2 z języka polskiego. Uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach: m.in.: 1 laureat w Maratonie Matematycznym, Konkursie Prozy Obcej, Wrocławska Młodzież Recytuje Wrocławskich Poetów . Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 6 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymał Antoni Dąbrowski .

 

Rok szkolny 2013/14

 

Do szkoły uczęszcza 426 uczniów w 18 oddziałach. Szkoła przyjęła program „ Bezpieczna Szkoła” – lider mgr Maria Huk. 22 listopada odbywa się audyt Wrocławskiej Koncepcji Edukacji. Obserwują 4 lekcje, spotykają się z uczniami i rodzicami. Placówka otrzymała pozytywną opinię i przyjęta do programu „ Od inspiracji do kreacji”. 13 kwietnia 2014r na międzynarodowej konferencji „ Jakość ewaluacji, czy jakość edukacji” w Zakopanem prezentujemy osiągnięcia szkoły „ Co robić, aby uczniom się chciało”. Ocenianie kształtujące realizowane jest we wszystkich klasach. Gazetka szkolna „ Eksperci 64” otrzymuje tytuł
„ Złotego Laura” Ogólnopolskiego Forum Pismaków. Placówka aktywnie uczestniczy w programach „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, „Tenis10”, „Wrocławskie dzieci uczą się segregować śmieci”, „Młodzi Obywatele Kultury”, kl. IVb w programie „Jutroopera”. W dniach 15 – 17 maja w szkole odbywają się uroczystości 50 -lecia szkoły. Przygotowano specjalne wydawnictwo, które zawierało 50 wywiadów z absolwentami szkoły - z każdego rocznika przedstawiciel. 15 maja gościmy absolwentów, gości, dyrektorów wrocławskich szkół i organizacji współpracujących. Uczniowie prezentują piękny program artystyczny przygotowany przy wsparciu aktorki – mamy absolwentów – radnej osiedla – Pani Jadwigi Domaszewicz. Do społeczności szkolnej zostaje przyjęty krasnoludek, który otrzymał imię „Myślichwilek”. 16 maja tradycyjnie rajd na Ślęzę, 17 maja – festyn na podwórzu szkolnym. 27 czerwca 2014r w Studio Polskiego Radia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani Dyrektor mgr Krystyna Gęsiak – Piątkowska pożegnała się ze sztandarem szkoły i ze społecznością szkoły. Indywidualne programy nauczania realizuje 11 uczniów z matematyki. Uczniowie tradycyjnie osiągają wysokie lokaty – 2 laureatów w „Zdolnym Ślązaczku”, 2 – konkursie matematycznym, Dolnośląskich Meczach Matematycznych, Dolnośląskim Konkursie Dziennikarskim „ Współczesny Dolny Śląsk”. Na uroczystości 50-lecia szkoły i na uroczystości pożegnania roku szkolnego przyznano 15 statuetek „Przyjaciel szkoły”. Do „Złotej Księgi Absolwenta” wpisano 12 absolwentów. PRIMUS INTER PARIS – otrzymała Zuzanna Dybko.

 

Data dodania: 2022-03-30 16:59:56
Data edycji: 2024-05-14 14:28:09
Ilość wyświetleń: 2550

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Galeria

Zobacz zdjęcie z naszej szkoły oraz ostatnich wydarzeń!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej