Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Historia SP 64 we Wrocławiu

 

 

1 wrzesień 1964 odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, połączone z nadaniem szkole imienia Władysława Broniewskiego.

 

 

Rok szkolny 1964/65

 

 

Pracę w szkole rozpoczęło 30 nauczycieli w 25 oddziałach, do których uczęszczało 1022 uczniów. Kierownikiem szkoły została pani mgr Cecylia Losiak, a jej zastępcą pani mgr Stanisława Pawlak. We wrześniu redakcja tyg. Płomyk zorganizowała konkurs na opis szkoły tysiąclecia. Dzieci z klasy III c wzięły udział w tym konkursie i zdobyły II nagrodę. Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski pod opieką pani mgr Danuty Lewickiej, chór szkolny – prowadzony przez panią mgr Danutę Belikanowicz oraz drużyna harcerska, której opiekunami były panie: D. Belikanowicz i Z. Cymer. Powstała również Spółdzielnia Uczniowska (opiekunką została pani mgr Janina Wrona). Sklepik prowadzony jest w harcówce w szatni. W konkursie „Oszczędzam dziś w SKO – jutro w PKO” szkoła zajęła I miejsce. 19 czerwca uczniowie klasy VII a, VII b, i VII c ukończyli szkołę podstawową. 128 absolwentów opuściło mury szkoły.

 

 

Rok szkolny 1965/66

 

 

Prężnie działa szkolne koło sportowe, liczące 120 członków. Pod opieką pana mgr Jerzego Gromadeckiego zdobywają laury prawie w każdej dziedzinie sportu, nie tylko na terenie swojej dzielnicy, ale całego miasta, nawet województwa.

 

 

Rok szkolny 1966/67

 

 

Klasa VII a redaguje gazetkę szkolną „Gryzipiórek”. 25 maja odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Pierwszy poczet sztandarowy składał się z uczniów klasy ósmej: Parocha, Walczakówny i Zaremby. W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie wielomiesięcznego konkursu „Szkoła piękna i zadbana”. We współzawodnictwie brały udział 54 szkoły podstawowe. SP 64 i SP 57 zajęły I miejsce. W nagrodę 30 uczniów pojechało na dwutygodniową wycieczkę. 17 czerwca szkołę opuszczają pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej.

 

 

Rok szkolny 1967/68

 

 

Rok szkolny rozpoczęło 959 uczniów w 25 klasach. Trwa stała korespondencja z panią Wandą Broniewską. 5 lutego roku siedmioro uczniów z Koła Żywego Słowa (opiekun mgr Halina Łubkowska) wzięło udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim. Kasia Kułakowska oraz Irena Sukiennik zajęły I miejsce, Włodek Majchrzycki zdobył 3 miejsce, a Bożena Kurpiel i Danuta Sterna otrzymały wyróżnienie. W lutym odwiedziła szkołę delegacja nauczycieli z NRD.

 

 

Rok szkolny 1968/69

 

 

Funkcję zastępcy kierownika szkoły przejęła pani Kazimiera Kopijkowska.

 

 

Rok szkolny 1969/70

 

 

12 października odbyła się pierwsza w kraju Olimpiada Wiedzy Lotniczej. Uczeń klasy VIII c, Joachim Miller zajął drugie miejsce w swojej grupie wiekowej. Opiekę nad drużyną harcerską powierzono pani K. Kopijkowskiej.

 

 

Rok szkolny 1970/71

 

 

Została zlikwidowana Szkoła Podstawowa nr 30, a uczniowie przeniesieni do SP 64. Liczba uczniów na początku roku szkolnego wynosiła 913. 24 października roku szkoła gościła delegację z Drezna. Szkoła decyduje się na podjęcie pracy wychowawczej wg systemu docenta Heliodora Muszyńskiego. Głównymi zaletami tego systemu było uczenie samorządności, tworzenie symboliki i tradycji.

 

 

Rok szkolny 1971/72

 

 

Szkoła należy do tych nielicznych wrocławskich placówek, w których zajęcia, począwszy od klasy 1-szej, prowadzone są według najnowszej metody znanego krakowskiego matematyka, Henryka Mroza. Generalną zasadą tej metody jest nauczenie dzieci – już od najmłodszych lat – logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz dostrzegania związków zachodzących między wielkościami. 19 i 20 kwietnia odbyła się we Wrocławiu sesja postępu pedagogicznego, zorganizowanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego. Dnia 20 kwietnia w SP 64 obradowała jedna z sekcji w/w sesji. 9 maja odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru harcerskiego 19 Szczepowi imienia Wiktora Żudro.

 

 

Rok szkolny 1972/73

 

 

Dyrektorem szkoły zostaje mgr H Barszczewski, I zastępcą – pani K. Kopijkowska, a II-gim pani Ewa Kazimierowicz.

 

 

Rok szkolny 1973/74

 

 

10 czerwca w Gazecie Robotniczej ukazał się artykuł następującej treści: „Jubileusz X-lecia obchodziła w tych dniach Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Wojszyckiej. Placówka ta ma duże osiągnięcia w różnych konkurencjach szkolnych olimpiad. W dziedzinie przedmiotów ścisłych, a także w sporcie zajmuje pierwsze miejsce w dzielnicy.”

 

 

Rok szkolny 1974/75

 

 

Z okazji 30 rocznicy wyzwolenia Wrocławia odbył się w szkole konkurs na wiersz o Wrocławiu. I miejsce uzyskała Beata Krych z klasy 6B za wiersz p.t.: Na wrocławskich ulicach Na wrocławskich ulicach Ciasno, gwarnie i szumnie. Samochody wciąż jadą W nieprzerwanej kolumnie. Tramwaj wesoło dzwoni, Czasem błyśnie światłami, Złote iskry migają Wysoko nad dachami. Na chodniku tłum ludzi, Jedni drugich mijają, W lustrach witryn sklepowych Twarze swe oglądają. A my, którym czas się zatrzymał, Dopóki jesteśmy młodzi Po naszym pięknym Wrocławiu Tak bardzo lubimy chodzić. Paweł Kostyła, uczeń Ia został laureatem (w młodszej grupie wiekowej) konkursu plastycznego „Wrocław, moje miasto”. Konkurs, jak co roku był organizowany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego, MDK i TMW.

 

 

Rok szkolny 1975/76

 

 

26 marca odbył się w szkole finał dzielnicowej Olimpiady Matematycznej. W maju, podczas „Dni Wrocławia” zorganizowana była na terenie szkoły wystawa „Mój dom rodzinny nad Odrą stoi”. Wystawę odwiedziły liczne wycieczki z innych wrocławskich szkół. 29 maja odsłonięto popiersie W. Broniewskiego, wykonane przez plastyczkę Krystynę Jackiewiczową. Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została nauczycielka chemii, Kazimiera Kopijkowska. Szkoła otrzymała odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia Odznaką TWM uhonorowana została nauczycielka geografii, mgr Mieczysława Szymoniak.

 

 

Rok szkolny 1976/77

 

 

Laureatami Olimpiady Matematycznej została Magda Murawa (VIII b) oraz Maciej Grygosiński (VIII a). Ryszard Bednarz, uczeń klasy VII a zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Zawodoznawczym. Krzysztof Cebiero z klasy VIII zajął III miejsce w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego na szczeblu wojewódzkim. Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Miejsce dyrektora mgr Henryka Barszczewskiego zajęła pani mgr Zofia Piskalska. Krystyna Izydorczyk otrzymała honorową odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Spółdzielnia Uczniowska, którą opiekowała się pani mgr Danuta Lewicka, zajęła I miejsce w województwie wrocławskim.

 

 

Rok szkolny 1977/78

 

 

Pani mgr Zofia Pawlińska została dyrektorem szkoły, a mgr Cecylia Wieczorek jej zastępcą. Drużyna sportowa w składzie: Małgorzata Cecot, Bożena Wojciechowicz, Monika Stróżek, Barbara Jaworska, Elżbieta Bryłkowska i Aleksandra Bartoszek zajęła I miejsce w czwórboju lekkoatletycznym o puchar „Świata Młodych”, Małgosia Cecot indywidualnie I miejsce.

 

 

Rok szkolny 1978/79

 

 

SP 64 zdobyła I miejsce w Konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. Do konkursu przystąpiły 134 szkoły.

 

 

Rok szkolny 1979/80

 

 

Kolejnym dyrektorem szkoły zostaje mgr Kazimierz Jeziorny. Uczniowie szkoły zorganizowali wystawę pt. „Krzycka jesień”. Pokazane prace uczniów cieszyły się dużym uznaniem zwiedzających.

 

 

Rok szkolny 1980/81

 

 

Uczniowie, miłośnicy teatru uczęszczali regularnie na zajęcia „Wszechnicy Teatralnej” oraz uczestniczyli w wielu spotkaniach z wybitnymi ludźmi teatru.

 

 

Rok szkolny 1981/82

 

 

Uczniowie rozpoczynający naukę, w tym roku szkolnym obchodzą swoje ćwierćwiecze.

 

 

Rok szkolny 1982/83

 

 

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pan mgr Bronisław Ladaczek, a jego zastępców: Krystyna Izydorczak i mgr Maria Łacińska. Laureatem Olimpiady Geograficznej zostaje Piotr Kobielak, uczeń pani mgr. Marii Ankowitsch, Olimpiady Fizycznej uczniowie pani C. Wieczorek: Rafał Makowski i Wojtek Grygiel.

 

 

Rok szkolny 1983/84

 

 

Stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr Krystynie Gęsiak-Piątkowskiej. Zastępcami zostały panie: Krystyna Izydorczak oraz pani Maria Łacińska. W lutym zostaje otwarta filia szkoły przy ulicy Skarbowców dla dzieci młodszych (klasy 1-3), mieszkających w pobliżu nowej szkoły. Kierownikiem filii została pani Krystyna Izydorczak, a jej miejsce zajęła mgr Zdzisława Kowalska.

 

 

Rok szkolny 1984/85

 

 

15 grudnia obchodzono 20-lecie szkoły. Wojciech Kobielak zdobył I miejsce w Konkursie wiedzy o Odsieczy Wiedeńskiej, Jarosław Praczyk – I miejsce w konkursie o II Wojnie Światowej, Wojciech Żuk – V miejsce w dzielnicowej Olimpiadzie Fizycznej.

 

 

Rok szkolny 1985/86

 

 

Wicedyrektorkami szkoły są panie: mgr Barbara Czuba i mgr Maria Łapińska, a pedagogiem – mgr Maria Huk. W wojewódzkiej Olimpiadzie Polonistycznej udział wzięła Małgorzata Soszka.

 

 

Rok szkolny 1986/87

 

 

Nagrody dla nauczycieli otrzymali: dyrektor – mgr K. Gęsia-Piątkowska, wicedyrektor mgr B Czuba oraz Z. Marszałek, mgr B. Hyra i J. Czermak.

 

 

Rok szkolny 1987/88

 

 

Filia na Skarbowców stała się samodzielną placówką i otrzymała nr 61. Uczyli się w niej dzieci do klasy 5, a od klasy 6 kontynuowały naukę w SP 64. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali: A. Kijowska, mgr K. Moczulska, mgr C. Wieczorek, mgr J. Gromadecka, H. Truderung, W. Makowska, B. Frąckowiak.

 

 

Rok szkolny 1988/89

 

 

Szkoła uroczyście obchodziła 70 rocznicę Niepodległości Polski.

 

 

Rok szkolny 1989/90

 

 

Uczniowie zorganizowali zbiórkę pieniężną na „Dar Młodzieży” i pomnik Juliusza Słowackiego. Jak każdego roku, cała społeczność szkoły wesoło bawiła się w Dniu Dziecka i Sportu.

 

 

Rok szkolny 1990/91

 

 

Po tragicznych wydarzeniach w Wilnie, uczniowie zorganizowali zbiórkę pieniędzy. Zebraną kwotę – 140 000 zł przekazano na konto PCK. Po zniesieniu instytucji cenzury, w szkole zaczęły się pojawiać, jak grzyby po deszczu gazetki. Niektórym przydałby się urząd korektora. Krzysztof Żarski zdobył III miejsce na wojewódzkiej Olimpiadzie Polonistycznej, a wyróżnienie na miedzywojewódzkiej.

 

 

Rok szkolny 1991/92

 

 

W klasach 1-3 zastosowano ocenę opisową. Uczniowie tych klas zamiast świadectw otrzymują „Kartę Promocji”, a rodzice szerszy opis umiejętności i kompetencji dziecka. Uczeń klasy Va, Grzegorz Semaniszyn został nagrodzony w konkursie „Mam pomysł na komiks”.

 

 

Rok szkolny 1992/93

 

 

20 lutego odbyła się aukcja obrazów i loteria fantowa. W efekcie szkoła zarobiła 16 mln zł. Rok szkolny 1993/94

 

 

Rok szkolny 1964/65

 

 

W szkole działa Klub Tańca Towarzyskiego pp. Anny i Wojciecha Jabczyńskich. Wszyscy uczniowie klas 1-3 mają po jednej godzinie tygodniowo tańca towarzyskiego.

 

 

Rok szkolny 1994/95

 

 

Realizowany jest autorski program nauczania techniki w klasach ósmych. Jego zadaniem jest wyposażyć uczniów, opuszczających szkołę podstawową w umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy na lekcjach fizyki i praktycznego jej zastosowania w technice. Uczeń na lekcji techniki mam możliwość: zaplanowania swojej pracy, poznania budowy urządzeń technicznych, a na podstawie schematu omówienia ich zasady działania, a także odszukania ścisłego związku wiedzy fizycznej z techniczną. Autorkami programu są: Krystyna Moczulska i mgr Cecylia Wieczorek. Powstała pracownia komputerowa, ufundowana ze składek rodziców oraz dotacji Urzędu Miasta Wrocław.

 

 

Rok szkolny 1995/96

 

 

W klasach 1-2 prowadzone jest nauczanie blokowe. System nauczania integralnego znosi podział materiału nauczania na przedmioty. Koncentruje cały proces dydaktyczno – wychowawczy wokół pewnych tematów – zagadnień lub sytuacji występujących w życiu dziecka, w otaczającym dziecko środowisku przyrodniczym i społecznym. W tym celu przystosowano gabinety, izolując je od reszty szkoły. Zlikwidowano dzwonki. Przerwy regulowane są potrzebami uczniów. Wyposażono gabinety w pomoce dydaktyczne, zakupiono jednoosobowe ławeczki. W każdej klasie zorganizowano kąciki ciszy. Zajęcia wspierane są również programem wychowawczym A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”. Nauka informatyki odbywa się w klasach VI-VIII według autorskiego programu opracowanego przez mgr Genowefę Frącz. Po raz pierwszy otwarta jest klasa matematyczna, działająca pod opieką XIV Liceum Ogólnokształcącego. Nabór do tej klasy był prowadzony wśród uczniów klas VI różnych szkół wrocławskich, pragnących intensywniej pracować nad swoim rozwojem. Program z matematyki jest rozszerzony o 6 godzin tygodniowo. Uczniowie biorą udział w meczach, w lidze zadaniowej organizowanej przez starszych kolegów z XIV LO. Dodatkowo wprowadzone są zajęcia z informatyki i szachy. Program do klasy matematycznej ułożyły: pani dyrektor szkoły – mgr Krystyna Gęsiak-Piątkowska i nauczycielka matematyki – Anna Kijowska. Laureatami konkursu przedmiotowych zostali: Agnieszka Dniszczenko (geografia), Łukasz Kacała (geografia), Mateusz Rebiański (fizyka), Michał Patuszczyński (fizyka), Aleksandra Szurek (język polski).

 

 

Rok szkolny 1996/97

 

 

W szkole istnieją już dwie klasy matematyczne – VIII d i VII d. Komisja Rady Pedagogicznej, pod przewodnictwem mgr Marii Huk pracuje nad wprowadzeniem oceny opisowej ze sprawowania sukcesywnie w klasach starszych. W tym roku szkolnym ocenie opisowej podlegają uczniowie klas czwartych, którzy ponadto przedmioty artystyczne zaliczają (bez ocen). W listopadzie szkoła (jako jedyna szkoła podstawowa w gminie Wrocław) została wprowadzona przez XIV LO do Towarzystwa Szkół Twórczych. Zadecydowały o tym działania innowacyjne, podejmowane przez nauczycieli SP 64. Nauczycielka języka polskiego – mgr Renata Bućko, z uczniami klasy siódmej, w ramach realizacji autorskiego programu zredagowała „Antologię literatury nastolatków”, wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Na Dolnośląskich Targach Edukacyjnych szkoła promowała swój dorobek z zakresu nauczania i wychowania oraz zachęcania uczniów klas szóstych podstawowych do podjęcia nauki w klasie matematycznej. Na targach szkoła została uhonorowana wyróżnieniem za udany „debiut” wśród szkół średnich i wyższych. Laureatami konkursów przedmiotowych zostali Artur Jeż (język polski, biologia, matematyka, fizyka, chemia), Agata Dymała (język polski), Katarzyna Szamańska (historia), Dominika Hałas (biologia), Marta Setkowicz (matematyka), Anna Urbanowicz (matematyka), Damian Lesicki (fizyka), Wojciech Zawiła (fizyka), Michał Zygzak (chemia), Alicja Bachmińska (język angielski). Artur Jeż jest ponadto laureatem Międzywojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Organizowane są kiermasze świąteczne. Mury szkoły opuszcza pierwsza klasa matematyczna.

 

 

Rok szkolny 1997/98

 

 

Mgr Lilana Zawada realizuje zajęcia KOSS-u (Kształcenia Obywatelskiego Szkoły Samorządowej) w klasach VII i VIII. Opracowany przez mgr M. Ankowitsch-Stączek oraz mgr Adama Sobolewskiego program autorski z kształcenia regionalnego wszedł do realizacji w klasach IV i V. Uczniowie poznają swoje miasto poprzez legendy oraz urealnioną do ich wieku i możliwości percepcyjnych historię, od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Istotną częścią programu jest prezentacja dnia obecnego miasta nad Odrą (sposób jego administrowania, problemy mieszkańców). Nowy przedmiot spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony uczniów. Wielu z nich prowadzi zeszyty regionalne, gdzie zbierane są vratislaviana z różnych źródeł. Młode pokolenie Wrocławia angażuje w proces budowania tożsamości regionalnej ludzi z bliższego i dalszego kręgu środowiskowego. Nauczyciele szkoły biorą udział w zjazdach organizowanych przez TST w różnych miastach Polski. Nauczyciele nauczania początkowego byli na zajęciach w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie Łódzkim, Sochocinie k/Płońska i Puławach. Nauczycielka matematyki mgr Anna Kijowska wraz z uczniem Łukaszem Jeżem gościli w Szkole Podstawowej w Gdyni. Łukasz zajął II miejsce w Konkursie Młodych Matematyków. Nauczycielka fizyki, mgr Cecylia Wieczorek wraz z uczniami brała udział w konferencji „Wszechświat i my”, organizowanej przez SP nr 6 w Łodzi. Ucz. Agnieszka Międlar prezentowała tam swój referat nt. „Odrodzenie w teorii Giordana Bruno i Tycho de Brache”. W kwietniu odbył się w szkole Zjazd i Konferencja Dyrektorów Szkół Twórczych. Lekcje otwarte prowadzili mgr Ewa Mania, mgr Lidia Zawada, mgr Adam Sobolewski. Tegorocznymi laureatami konkursów przedmiotowych są: Maciej Doliński (historia), Łukasz Jeż (biologia, matematyka), Maurycy Prodeus (matematyka), Artur Czyż (geografia), Dominika Hałas (fizyka, biologia), Agnieszka Międlar (fizyka), Magdalena Kurach (fizyka), Radosław Młyńczak (chemia), Kornelia Krzystek (język polski), Agnieszka Michalska (język niemiecki). Łukasz Jeż jest też laureatem Międzywojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Kiermasze świąteczne stały się już tradycją szkoły.

 

 

Rok szkolny 1998/99

 

 

Współpracując ze szkołami TST, nasza szkoła bierze udział w innowacji wdrożeniowej reformy programowej. Założenia programu blokowego nauczania przyrody na poziomie klasy czwartej powstały wiosną 1998 roku. Mimo niedoskonałości programu, zdecydowano się wprowadzić nową formę dydaktyczną na zasadzie eksperymentu. Istotnym powodem była chęć zgromadzenia doświadczeń, które wpłyną na korektę materiału nauczania. Adekwatnie do tytułu programu, jego istotą jest przyrodnicza przestrzeń oraz miejsce i rola w niej człowieka. Uczeń poznaje charakter najprostszych procesów zachodzących w powłoce przyrodniczej, począwszy od swojej najbliższej okolicy, aby następnie rozszerzać spektrum zainteresowań na własny region, kraj oraz glob ziemski. Zwieńczeniem tak ujętego materiału nauczania jest analiza sfer systemu planety Ziemia, ich wzajemnych współzależności , stymulujących różnorodność ziemskiej przestrzeni przyrodniczej. Program bloku przyrodniczego realizowany jest przez mgr Bożenę Bałuszyńską oraz autora założeń prezentowanego programu – mgr Adama Sobolewskiego. W kwietniu MEN zatwierdziło program nauczania matematyki w klasach IV-VI, utworzony przez Bronisława Ladaczka, autora 8 książek od matematyki. W rankingu szkół, pod względem liczby uczestników w konkursach przedmiotowych stopnia wojewódzkiego (III etap) dla uczniów szkół podstawowych, SP 64 zajęła 9 miejsce (36 finalistów)

Data dodania: 2022-03-30 16:59:56
Ilość wyświetleń: 1826

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Galeria

Zobacz zdjęcie z naszej szkoły oraz ostatnich wydarzeń!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej