Powrót do Świetlica

Liczby, zadania

 

Drodzy rodzice, liczba 254 uczniów uczęszczających do świetlicy daje liczbę (w przybliżeniu) 500 osób, które odbierają swoje pociechy,

dlatego zwracamy się z prośbą, aby podczas odbierania dzieci ze świetlicy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia

oraz

za każdym razem zgłaszać, że zabiera się dziecko do domu.

Zadania świetlicy

opieka wychowawcza przed i po zajęciach szkolnych,

tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz pogłębianie i utrwalanie wiedzy z różnych dziedzin poprzez: wspólne czytanie, prace plastyczne, zajęcia rekreacyjno – ruchowe w sali i na placu zabaw oraz inne zajęcia dodatkowe,

pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

pomoc podczas spożywania posiłku na stołówce szkolnej,

zwracanie uwagi na bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy.

Font Resize
Kontrast