Powrót do SZKOŁA W MIEŚCIE

Informacje o programie

Projekt Szkoła w Mieście

       Nowatorski projekt edukacyjny rozpoczął się we wrześniu w naszej szkole. Nasi uczniowie jak również dzieci z pozostałych  12 szkół różnego szczebla będą częściowo uczyć się w wybranych instytucjach w mieście. Docelowo w projekcie, który wprowadza nowe sposoby nauczania i zdobywania wiedzy wezmą udział wszystkie wrocławskie szkoły.

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w różnych miejscach w mieście takich jak: muzea, teatry, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Humanitarium, ZOO, Aquapark i wiele innych. Podczas tych zajęć jest realizowana obowiązująca podstawa programowa w nowej i atrakcyjnej formie.

Elementy podstawy programowej realizowanej w ramach “szkoły w mieście”:

  • Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń oraz instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;
  • Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji;
  • Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju;
  • Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;
  • Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego

Program “szkoła w mieście” w całości finansuje miasto, uczniowie nie ponoszą żadnych opłat. Dzięki projektowi z jednej strony zostanie podniesiony poziom nauczania, z drugie zaś zwiększy się udział uczniów w życiu kulturalnym miasta, nowy projekt związany jest także z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

Pomysł pod hasłem “szkoła w mieście” polega na tym, aby obecność w różnych miejscach w mieście była systemowa, żeby częścią sposobu nauczania  we wrocławskich szkołach stało się nauczanie w mieście, w teatrach, muzeach, instytucjach artystycznych, centrach edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży, zwiększenie ich uczestnictwa w  atrakcyjnych zajęciach i wykorzystanie posiadanego potencjału i przestrzeni miejskiej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu „szkoła w mieście” zostały zaczerpnięte ze strony internetowej miasta Wrocławia www.wroclaw.pl)

Izabela Różalska-Miaskiewicz

LOGO-Szkola-w-miescie-300x266

 

Font Resize
Kontrast