Previous Next

Rekrutacja do Projektu “Klucz do przyszłości”

Rekrutacja do projektu – najważniejsze informacje

Regulamin Rekrutacji

Aneks do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

Formularz zgłoszeniowy dla rodziców 

szatnia klas 1-3

Szanowni Państwo,

od dzisiaj szatnie klas 1-3 będą zamykane na kłódki w celu wyeliminowania wszelkiego przestawiania rzeczy i ewentualnych ich zaginięć . Kluczyk znajduje się na portierni – należy go pobrać, by otworzyć szatnię, a później zamknąć ją i oddać kluczvk na portiernię.

Karolina Mitelska

Dni wolne – informacja

Szanowni Państwo,

w dniu 6 listopada za pośrednictwem Librusa, każdego z Państwa poinformowałam o dniach wolnych w czasie przerwy świątecznej oraz 2 i 3 stycznia.

W czasie przerwy świątecznej od 23.12.2019  do 01.01.2020  zgodnie z  3 ust. 1 pkt. rozp. MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.) szkoła   organizuje dyżur opiekuńczy na wniosek rodzica. Takie wnioski dołączyłam Państwu do wiadomości na Librusie, należało je złożyć do 10.12. Jednakże, mając na uwadze, że nie wszyscy odczytali wiadomość, wnioski można złożyć do jutra tj. 17.12 do godz. 17.30 w sekretariacie szkoły.

Natomiast 2 i 3 stycznia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale realizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Szkoła pracuje normalnie w godz. 7.00 – 17.30.  – nie trzeba składać wniosków o opiekę.

Z poważaniem

Karolina Mitelska

 

Zmiana ceny obiadów w 2020 roku.

Informujemy,  iż w wyniku postępowania na usługi kateringowe na 2020 r. została wybrana firma “Alfacatering”. W związku z powyższym od 1 stycznia wzrośnie cena obiadu – 6 zł.

mLegitymacje

Wniosek oraz instrukcja do mLegitymacji dostępne są także w zakładce druki do pobrania.

wniosek mlegitymacja

wskazówki mlegitymacja

Instrukcja przedłużania ważności mLegitymacji szkolnych – dla Uczniów

V Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Portret Świętego Mikołaja”

Zapraszamy do udziału w  V Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym
„Portret Świętego Mikołaja”.

 

Wychowawcy świetlicy.

Wniosek o legitymację.

W załączeniu wniosek o wykonanie legitymacji uczniowskiej.

legitymacja- brak miejsca na pieczątkę

Zapisy do świetlicy

DRODZY RODZICE

ZAPIS

REGULAMIN ŚWIETLICY SP NR 64 WE WROCŁAWIU

Karty zapisu na obiady.

Szanowni Państwo od dnia 28.08.2019 można składać w sekretariacie szkoły druk karty zapisu ma obiady w godzinach od 7.30 – 14.30.

Koniecznie proszę o wpisywanie adresu mailowego drukowanymi literami.

Karta zapisu na obiady 2019-2020

 

Font Resize
Kontrast