Kadra Pedagogiczna 2021/2022

Kadra Pedagogiczna

pedagog
mgr Agnieszka Kochańczyk-Kozłowska

mgr Katarzyna Kubalik – Jóźwiak

logopeda
mgr Beata Garncarek

psycholog
mgr Agata Zubrzycka

religia
mgr Joanna Woźniak
o.Krzysztof Kulhawiec

edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Lisowska 
mgr Iwona Lipska 
mgr  Beata Rulewicz
mgr Bożena Ślusarska 
mgr Edyta Szczepańska
mgr Katarzyna Nowicka
mgr Alicja Drozd 
mgr Marta Krajewska

język polski
mgr Agnieszka Bagińska 
mgr Edyta Sałasznik 
mgr Renata Bućko 
mgr Dominika Śmigielska 
mgr Magdalena Werno-Sierszeń

język angielski
mgr Patrycja Bombała
mgr Małgorzata Musztyfaga 
mgr Ryszard Chytrowski
mgr Izabela Apanel

język niemiecki
mgr Magdalena Korczak

historia

mgr Alicja Rusyniak
mgr Agnieszka Walczak 
mgr Magdalena Werno-Sierszeń

matematyka

mgr Marta Mróz
mgr Nel Gieszczyk 
mgr Łukasz Antczak

przyroda/geografia
mgr Bernadeta Kwaśniewska-Śliwka 
mgr Katarzyna Koźlewicz 

biologia/ chemia
mgr Ewa Baran
mgr Małgorzata Lipowska
mgr Ewa Tama

fizyka
mgr Łukasz Antczak

informatyka

mgr Alicja Benzar

plastyka
mgr Magdalena Kuczma 

muzyka
mgr Piotr Jaroński

technika
mgr Katarzyna tyszka

wychowanie fizyczne
mgr Joanna Kwiatyszek
mgr Małgorzata Lipowska
mgr Tomasz Siwek
mgr Marcin Groć
mgr Artus Śpik

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bernadeta Kwaśniewska-Śliwka 
mgr Ewa Baran
mgr Joanna Woźniak

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jarosław Walęcki

biblioteka
mgr Monika Czarniewska 

etyka
mgr Katarzyna Tyszka
mgr Danuta Lisowska

nauczyciel wspomagający/pedagodzy specjalni
mgr Ewa Węgrzyn
mgr Krystyna Gosztyła – Pabian
mgr Natalia Stępień
mgr Ewa Szafrańska
mgr Anna Wojtowska
mgr Katarzyna Szczepanowska
mgr Matylda Gancarz – Kuligowska

 

Font Resize
Kontrast