Szkolny Klub Ekologów

W tym roku szkolnym rozpoczyna swoją działalność Szkolny Klub Ekologów.
W ramach założeń klubu nasza szkoła weźmie udział w konkursie, który zostanie  przeprowadzony w okresie od 15 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r.
Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub ekologów”.
Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków segregacji odpadów, zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.

Edyta Szczepańska

Font Resize
Kontrast