Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

28 i 29 września 2021 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Społeczność szkolna mogła oddawać głosy na jednego spośród sześciu kandydatów i kandydatek, a także na wybranego nauczyciela/nauczycielkę.
Wybory były tajne, bezpośrednie, powszechne i równe. 
 Na podstawie wyników zliczonych przez Uczniowską Komisję Wyborczą z przyjemnością ogłaszamy, że w roku szkolnym 2021/2022 do Rady SU wybrano:
Mateusza Pietrowskiego (Przewodniczący SU),
Jakuba Szeptyckiego (Zastępca przewodniczącego SU),
Nikolę Kaczorowską (Zastępczyni przewodniczącego SU).Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, wszystkim kandydatom i kandydatkom dziękujemy za zaangażowanie, kampanię wyborczą i zapraszamy do współpracy z SU.Gratulujemy także Pani Agnieszce Bagińskiej, która zdecydowaną większością głosów została wybrana Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia.

Opiekunki SU

Agata Zubrzycka

Agnieszka Walczak


Font Resize
Kontrast