Projekt edukacyjny “EMOCJA”

Nasza szkoła bierze udział w  międzynarodowym programie edukacyjnym “EMOCJA”, który wspiera rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży.

Opis programu:

5 razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności. Scenariusze oraz materiały są dostarczane do nauczycieli poprzez platformę projektową. Zadaniem nauczyciela prowadzącego jest zrealizowanie modułu przy użyciu dostarczonych przez organizatorów materiałów oraz wypełnienie formularza ewaluacji po każdym module.

Opiekunem projektu w naszej szkole jest pani Natalia Stępień

 

Font Resize
Kontrast