Do wszystkich Rodziców- trwają zapisy na obiady.

Szanowni Państwo!

Jak co roku zgłoszenie dzieci na obiady przyjmujemy na formularzu zamieszczonym poniżej,  tylko w oryginale, najpóźniej do 3 września.

Dokument należy wrzucić do skrzynki na portierni.

Szkoła nie wydaje druków. Proszę o przygotowanie dokumentu we własnym zakresie.

Proszę o czytelne wpisanie adresu mailowego ( drukowanymi literami ).

Indywidualne numery kont do wpłat pozostają bez zmian.

Rodzice nowych uczniów otrzymają numer rachunku drogą mailową.

Proszę o terminowe wpłaty za obiady do 10 dnia każdego miesiąca.

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków w poniedziałek 6 września 2021r.

Wszystkie dzieci, które zostaną zapisane na nowy rok szkolny, posiadające nadpłatę za poprzedni rok będą miały odliczenie automatycznie we wrześniu.

W 2021 r. usługi cateringowe na rzecz szkoły świadczy firma  KANZEON.

karta zapisu na obiady 2021-2022

 

Font Resize
Kontrast