DZIEŃ PATRONA

W pierwszym tygodniu marca po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Uczniowie z klas IV-VIII zaangażowali się w różne działania, które miały przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetkę Władysława Broniewskiego. Klasa Ve pod kierunkiem Pani Dominiki Śmigielskiej przygotowała wystąpienie prezentujące najważniejsze informacje o życiu i twórczości poety. Przedstawieniu towarzyszyła wystawa plakatów na temat Patrona. Na lekcjach języka polskiego w poszczególnych klasach uczniowie rozwiązywali quizy i zagadki przygotowane przez kolegów oraz wykonywali prace plastyczne ilustrujące wiersze poety. Klasy czwarte miały także okazję wysłuchać utworów Władysława Broniewskiego w interpretacji starszych kolegów.