Previous Next

Poszukiwana osoba do prowadzenia sklepiku szkolnego od 1 września 2020!

“Fundacja Polskiedzieci.org poszukuje pasjonata racjonalnego odżywiania, do prowadzenia sklepiku szkolnego we Wrocławiu, w Szkole Podstawowej nr 64.

Do zadań Ambasadora Dobrego Smaku należą:

– przyrządzanie posiłków

– sprzedaż

– obsługa klienta

– dbanie o ekspozycję i zatowarowanie

– sporządzanie raportów

– inwentaryzowanie zapasu

Cechy idealnego Ambasadora Dobrego Smaku:

– pozytywne nastawienie

– komunikatywność

– empatia

– samodzielność

– dobra organizacja pracy

– kreatywność

– zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółki z grupy Trans.eu Group S.A. moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji.”

 

Informujemy, że skontaktujemy się w wybranymi kandydatami. “

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy na rok szkolny 2020/2021

lista przyjętych

lista nieprzyjętych

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

lista 1

Lista 2

Szanowni Państwo, rezygnację z miejsca prosimy składać drogą elektroniczną Sekretariat.sp064@wroclawskaedukacja.pl

ZAMKNIĘTA SZKOŁA

Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w okresie zamknięcia szkoły prosimy
wyłącznie o kontakt:
– telefoniczny: 71 798 68 58
– elektroniczny:
kontakt ze szkołą : sekretariat.sp064@wroclawskaedukacja.pl
kontakt z wychowawcą i nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus

Podania o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Poniżej wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021, które prosimy składać w sierpniu w sekretariacie szkoły.

PODANIE o przyjęcie do SP-64

podanie o przyjęcie cudzoziemcy

Wykaz podręczników do nauki religii na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki do nauki religii – rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja

Harmonogram
Kryteria
Zasady naboru
Zgloszenie_do_klasy_i_obwodowej_szkoly_podstawowej

Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania_dot_zgloszenia_do_klasy_i_w_szkole_obwodowej_

Informacje o zasiłku opiekuńczym


Zasiłek opiekuńczy – specustawa

Podstawa prawna:

Art. 4. 

 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

Wprost wynikające z przepisu specustawy:

 • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 
 • Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.
 • Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka. (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS, dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u.
W całości zasiłek opiekuńczy finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca. Pracodawca, staje się płatnikiem zasiłków należnych uprawnionym – ale tylko w czasie trwania ubezpieczenia, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kwotę wypłaconych zasiłków opiekuńczych pracodawca potrąca z należnych składek za ubezpieczonych.

Dodatkowe informacje wynikające z przepisów ogólnych:

 • Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję (może to się odbyć w obecnych warunkach telefonicznie) o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny (nie jest potrzebne wydanie e-zla).
 • Niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby.
 • Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy – 80 % wynagrodzenia.
 • Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Zamknięcie szkoły

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Premiera, od 16.03 do 25.03 szkoły zostają zamknięte. 12.03 i 13.03   szkoła zapewni opiekę uczniom, dla których rodzice nie zdążą tej opieki zorganizować w domach.

Więcej informacji przekazałam Państwu przez LIBRUSA.

Poniżej zalecenia MEN dla rodziców i uczniów:

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

ODWOŁANE “DRZWI OTWARTE”

Szanowni Państwo,

w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, dla bezpieczeństwa Państwa i społeczności szkolnej, odwołujemy spotkanie dla rodziców przyszłych klas I w dniu 9.03.2020.

Prosimy o wyrozumiałość

Karolina Mitelska – dyrektor szkoły

 

Procedura na wypadek zagrożenia wystąpienia na terenie placówki koronawirusa SARS – CoV-2

Procedura na wypadek zagrożenia

Spotkanie dla przyszłorocznych klas I – UWAGA, ZMIANA!

Szanowni Państwo,

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo dzieci,  na spotkanie informacyjne w dniu 9.03 o godz. 16.30 zapraszamy Państwa  bez dzieci. Działając również profilaktycznie, prosimy, by rodzinę reprezentowała jedna osoba.

Z góry dziękuję za wyrozumiałość

Karolina Mitelska