Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy

Wyniki naboru na stanowisko referenta.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta na zastępstwo,

została wybrana pani Promińska –Sambor Małgorzata

Pani Małgorzata wykazała się najlepszą znajomością wiedzy z zakresu kadr oraz posiada doświadczenie, które umożliwi jej sprawne

wypełnianie obowiązków na stanowisku referenta.