↑ Powrót do Szkoła

Rekrutacja

Od roku szkolnego 2008/2009 obowiązują jednolite zasady rekrutacji do wszystkich „zerówek”  prowadzonych przez Wrocław i publicznych szkół podstawowych (klasy I) we Wrocławiu, w elektronicznym systemie rekrutacji.
Szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 można śledzić bezpośrednio na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rekrutacja

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO I KLASY na rok szkolny 2015/2016