Dla Uczniów

Konsultacje 2018/2019

Konsultacje nauczycieli 2018

Samorząd Uczniowski

ROK SZKOLNY 2017/2018 Poczet Sztandarowy- relacja Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia – relacja Dzień Krawata- relacja Mikołajki – relacja Dzień Życzliwości – relacja Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego – relacja   11 stycznia Samorząd Uczniowski świętował kolejny dzień na wesoło. Tym razem nasi uczniowie ubrani byli w kratkę.   ROK SZKOLNY 2016/2017 Wybory do Rady …

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 2018/2019

Zajęcia korekcyjno-komensacyjne Zajęcia rewalidacyjne 2018

Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

Etyka Gimnastyka korekcyjna Indywidualne programy nauczania 2018 Koła zainteresowań 2018 WDŻ 2018

Zajęcia wyrównawcze 2018/2019

Zajęcia wyrównawcze 2018 Zajęcia wyrównawcze klasy młodsze Język polski dla obcokrajowców 2018