Powrót do Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący: Piotr Trysła

Zastępca: Aleksandra Maniewska

Skarbnik: Katarzyna Szafraniec-Leśniak

Sekretarz: Ewa Smolakowska

Przedstawiciele klas: Rada Rodziców