Kadra Pedagogiczna 2018/2019

Kadra Pedagogiczna

pedagog
mgr Maria Huk 
mgr Krystyna Gosztyła – Pabian

logopeda
mgr Beata Garncarek

psycholog
mgr Agata Zubrzycka

religia
mgr Katarzyna Tyszka 
mgr Joanna Woźniak
mgr Michał Skwierczyński

edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Nawrot
mgr Danuta Lisowska 
mgr Beata Rybałko
mgr Iwona Lipska 
mgr  Beata Rulewicz
mgr Bożena Ślusarska 
mgr Edyta Szczepańska
mgr Alicja Rajter 
mgr Alicja Drozd 

język polski
mgr Agnieszka Bagińska 
mgr Edyta Sałasznik 
mgr Renata Bućko 
mgr Dominika Śmigielska 
mgr Anna Karnicka – Erdt

język niemiecki i język angielski
mgr Patrycja Bombała
mgr Małgorzata Musztyfaga 
mgr Ryszard Chytrowski
mgr Izabela Apanel
mgr Magdalena Korczak
mgr Beata Kania

historia
mgr Agnieszka Walczak 
mgr Anna Karnicka – Erdt

matematyka
mgr Iwona Ucka 
mgr Agnieszka Kaboth 
mgr Joanna Dąbrowska 
mgr Nel Gieszczyk 
mgr Małgorzata Musztyfaga

przyroda/geografia
mgr Bernadeta Kwaśniewska-Śliwka 
mgr Katarzyna Koźlewicz 

biologia/ chemia
mgr Ewa Baran
mgr Małgorzata Lipowska

fizyka
mgr Łukasz Antczak

zajęcia komputerowe/informatyka
mgr Iwona Ucka 
mgr Agnieszka Kaboth 

plastyka
mgr Magdalena Kuczma 

muzyka
mgr Katarzyna Błaszczyk

technika
mgr Małgorzata Musztyfaga 

wychowanie fizyczne
mgr Joanna Kwiatyszek
mgr Beata Szymczak 
mgr Barbara Słapa 
mgr Małgorzata Lipowska
mgr Tomasz Siwek

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bernadeta Kwaśniewska-Śliwka 
mgr Ewa Baran

edukacja dla bezpieczeństwamgr Małgorzata Kollek

biblioteka
mgr Monika Czarniewska 

etyka
mgr Katarzyna Tyszka

nauczyciel wspomagający
mgr Ewa Węgrzyn
mgr Agnieszka Kochańczyk – Kozłowska
mgr Krystyna Gosztyła – Pabian
mgr Natalia Stępień