Powrót do Świetlica

Informacje ogólne

UWAGA!

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania świetlicy zgłaszamy u kierownika świetlicy – Pani Doroty Gadzińskiej.

——————————————————————————————————————————————————–

GODZINY OTWARCIA

7.00 – 17.00

W razie nieodebrania dziecka oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policji).

Świetlica znajduje się w dwóch pomieszczeniach:

1. Sala nr 11 „Stara świetlica”
2. Sala przy stołówce „Nowa świetlica”

W ramach programu „Radosna szkoła” udostępniono:
Plac zabaw
Wyposażenie świetlicy

Zadaniem świetlicy szkolnej jest pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi Rodziców, pracujących zawodowo i nie mogących w inny sposób tej opieki zapewnić .

Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do aktualizacji wszelkich istotnych danych w Karcie Zapisu, jeśli takowe nastąpią w trakcie roku szkolnego.

W świetlicy przebywają wyłącznie uczniowie oraz sprawujący nad nimi opiekę nauczyciele świetlicy; rodzice towarzyszą swoim dzieciom tylko do drzwi sali.

Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym nauczyciela świetlicy!

Bez wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy Rodzicami a nauczycielami świetlicy dziecko, powierzone naszej opiece nie może samodzielne, czy też w towarzystwie osób innych, niż to było wcześniej uzgodnione opuścić świetlicy.

Rodzice (opiekunowie) powinni znać plan zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych swojego dziecka, aby realizacja tych zajęć przebiegała sprawnie .

Należy pomóc dzieciom zapamiętać, w jakich zajęciach dodatkowych mają każdego dnia uczestniczyć.

Prosimy, aby Rodzice wdrażali swoje dzieci do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu szkolnym. Bardzo ważne jest, aby dzieci miały świadomość swoich obowiązków np. uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, odrabiania zadań, dbałości o własne przedmioty użytku szkolnego (podręczniki, piórniki, śniadaniówki, strój gimnastyczny, obuwie zmienne itp).

Nie wyręczajmy dzieci w czynnościach, z którymi mogą i powinny poradzić sobie same!

Prosimy również, aby rodzice zapoznali się z grafikiem zajęć szkolnych i dodatkowych swoich pociech – ponieważ udzielanie takich informacji dezorganizuję pracę świetlicy. Wszystkie istotne informacje (plany lekcji, spis zajęć dodatkowych, dzwonki, podział klas na sale świetlicowe) znajduje się na tablicy informacyjnej przy sali nr 11.