↑ Powrót do Świetlica

Regulamin

UCZNIOWIE:

Przychodzą do świetlicy przed lekcjami i zaraz po lekcjach,
Kurtki i obuwie zostawiają w szatni, a tornistry układają na regał w świetlicy,
Każdorazowo po wejściu do świetlicy zgłaszają swoją obecność wychowawcy,
Ze świetlicy wychodzą tylko z wychowawcą lub za jego pozwoleniem,
Na korytarzu zachowują ciszę,
Korzystając ze stołówki szkolnej zachowują się cicho i kulturalnie,
Odrabiają lekcje i swoim zachowaniem nie utrudniają innym ich odrabiać,
Bawią się cicho i bezpiecznie,
Pamiętają o zwrotach grzecznościowych – proszę, przepraszam, dziękuję,

Zabawki, gry, sprzęt sportowy używają za zgodą wychowawcy, należy je potem odłożyć na miejsce,
Podczas zabawy zachowują ład i ciszę.
Szanują wychowawców, innych pracowników szkoły i siebie wzajemnie,
Pomagają sobie wzajemnie,
Są dla siebie mili i koleżeńscy,
Nie biją się, nie obrażają, nie skarżą, unikają kłótni,
Słuchają jak ktoś do nich mówi, nie przerywają,
Nie używają brzydkich wyrazów,
Prywatne zabawki, wartościowe przedmioty przynoszą na własną odpowiedzialność,
Zgodnie ze statutem nie mogą używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych.

Karta zapisu do świetlicy

Zaśw. o zatrudnieniu – świetlica