Powrót do Szkoła

Świetlica

Informacje ogólne

UWAGA! Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania świetlicy zgłaszamy u kierownika świetlicy – Pani Doroty Gadzińskiej. ——————————————————————————————————————————————————– GODZINY OTWARCIA 7.00 – 17.00 W razie nieodebrania dziecka oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policji). Świetlica znajduje się w dwóch pomieszczeniach: 1. Sala nr 11 „Stara świetlica” 2. Sala przy …

Kadra

mgr Dorota Gadzińska – kierownik świetlicy mgr Justyna Dudzik – Piskorz mgr Renata Grabarkiewicz mgr Iwona Hejne mgr Violetta Kamańczyk mgr Martyna Nieściór mgr Dorota Olearczyk mgr Izabela Różalska  

Liczby, zadania

  Drodzy rodzice, liczba 254 uczniów uczęszczających do świetlicy daje liczbę (w przybliżeniu) 500 osób, które odbierają swoje pociechy, dlatego zwracamy się z prośbą, aby podczas odbierania dzieci ze świetlicy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia oraz za każdym razem zgłaszać, że zabiera się dziecko do domu. Zadania świetlicy opieka wychowawcza przed i po zajęciach …

Regulamin

REGULAMIN 2018/ 2019 REGULAMIN ŚWIETLICY SP NR 64 WE WROCŁAWIU Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych zawartym w Programie wychowawczym szkoły. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć. Świetlica …

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek: Język maszyn Koło matematyczne Koło kronikarsko-plastyczne Koło muzyczne Koło czytelnicze Origami Koło grafiki komputerowej Klub Młodego Podróżnika Język maszyn Angielski – „Primo loco” Angielski w Szkole językowej LSI   Wtorek: Zabawy słowem Klub domino Koło matematyczno-przyrodnicze Zabawa w teatr Gry i zabawy z językiem angielskim Koło czytelnicze Zajęcia wyrównawcze Flamenco Gimnastyka korekcyjna Angielski – …