Powrót do Szkoła

Świetlica

Informacje ogólne

UWAGA! Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania świetlicy zgłaszamy u kierownika świetlicy – Pani Doroty Gadzińskiej. ——————————————————————————————————————————————————– GODZINY OTWARCIA 7.00 – 17.30 W razie nieodebrania dziecka oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policji). Świetlica znajduje się w dwóch pomieszczeniach: 1. Sala nr 11 „Stara świetlica” 2. Sala przy …

Kadra

mgr Dorota Gadzińska – kierownik świetlicy mgr Justyna Dudzik – Piskorz mgr Renata Grabarkiewicz mgr Iwona Hejne mgr Piotr Jaroński mgr Violetta Kamańczyk mgr Martyna Nieściór mgr Katarzyna Nowicka mgr Dorota Olearczyk mgr Izabela Różalska – Miaskiewicz  

Liczby, zadania

  Drodzy rodzice, liczba 254 uczniów uczęszczających do świetlicy daje liczbę (w przybliżeniu) 500 osób, które odbierają swoje pociechy, dlatego zwracamy się z prośbą, aby podczas odbierania dzieci ze świetlicy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia oraz za każdym razem zgłaszać, że zabiera się dziecko do domu. Zadania świetlicy opieka wychowawcza przed i po zajęciach …

Regulamin

REGULAMIN 2019/ 2020 REGULAMIN ŚWIETLICY SP NR 64 WE WROCŁAWIU Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych zawartym w Programie wychowawczym szkoły. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć. Świetlica …

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek: Język maszyn Koło matematyczne Koło kronikarsko-plastyczne Koło muzyczne Koło czytelnicze Origami Koło grafiki komputerowej Klub Młodego Podróżnika Język maszyn Angielski – „Primo loco” Angielski w Szkole językowej LSI   Wtorek: Zabawy słowem Klub domino Koło matematyczno-przyrodnicze Zabawa w teatr Gry i zabawy z językiem angielskim Koło czytelnicze Zajęcia wyrównawcze Flamenco Gimnastyka korekcyjna Angielski – …