Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy na rok szkolny 2020/2021

lista przyjętych

lista nieprzyjętych