Dni wolne – informacja

Szanowni Państwo,

w dniu 6 listopada za pośrednictwem Librusa, każdego z Państwa poinformowałam o dniach wolnych w czasie przerwy świątecznej oraz 2 i 3 stycznia.

W czasie przerwy świątecznej od 23.12.2019  do 01.01.2020  zgodnie z  3 ust. 1 pkt. rozp. MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.) szkoła   organizuje dyżur opiekuńczy na wniosek rodzica. Takie wnioski dołączyłam Państwu do wiadomości na Librusie, należało je złożyć do 10.12. Jednakże, mając na uwadze, że nie wszyscy odczytali wiadomość, wnioski można złożyć do jutra tj. 17.12 do godz. 17.30 w sekretariacie szkoły.

Natomiast 2 i 3 stycznia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale realizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Szkoła pracuje normalnie w godz. 7.00 – 17.30.  – nie trzeba składać wniosków o opiekę.

Z poważaniem

Karolina Mitelska