Godziny pracy sekretariatu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Praca  sekretariatu