Karty zapisu na obiady.

Szanowni Państwo od dnia 28.08.2019 można składać w sekretariacie szkoły druk karty zapisu ma obiady w godzinach od 7.30 – 14.30.

Koniecznie proszę o wpisywanie adresu mailowego drukowanymi literami.

Karta zapisu na obiady 2019-2020